Jak budovat lovebrand od A po Z – Kapitola 1. „Co budeme dělat?“

Ať už s podnikáním začínáte, nebo již máte nějakou tu zkušenost za sebou. První otázkou, kterou si každý na svém startu klade bylo: Co budeme dělat?

Rozhodnutí o produktu nebo službě, může vycházet ze dvou směrů:

Za a) víme že trh (zákazníci) po něčem touží, nebo něco nutně potřebují a my jsme našli způsob, jak jim jejich touhu naplnit.

Za b) něco umíme, a hledáme trh, kde bychom naši dovednost uplatnili.

Ať už se jedná o první nebo druhou variantu, vždy je potřeba přemýšlet nad užitečností produktu nebo služby a nad přínosem pro zákazníka. Pro koho bude náš produkt užitečný?

Lidé obecně chtějí nakupováním naplnit některou z následujících potřeb:

 • Chtějí ušetřit, nebo naopak vydělat.
 • Chtějí se bavit.
 • Chtějí být atraktivnější, nebo lepší.
 • Chtějí být zdravější a spokojenější.
 • Chtějí prestiž a společenský status, chtějí uznání.
 • Chtějí lásku a chtějí někam patřit.
 • Chtějí svůj život zjednodušit, nechtějí se namáhat.
 • Chtějí se zbavit bolesti (ať už fyzické, tak i psychické).
 • Popřemýšlejte, co přináší zákazníkovi právě Váš produkt.
 • Pojďme si to celé propojit se starou dobrou Pyramidou potřeb kamaráda Maslowa.
Baltica Tir

Na spodních patrech se nachází produkty běžné denní spotřeby. Ty, které uspokojují naše základní biologické potřeby. Obvykle patří k levějším a dostupnějším produktům. Čím jdeme výš, tím jsou produkty dražší, luxusnější a náročnější.

Obecně platí, že produkty, které zajistí lidem například uznání, jsou za vyšší cenu. Hledá je ale menší procento potenciálních zákazníků. To znamená, že pokud máte právě takový produkt, je dobrá zpráva, že jej můžete nabízet dráž, musíte si však najít vhodnou klientelu.

Jak to sakra dělá konkurence?

Nebojte se a šmírujte. Udělejte si analýzu konkurence. Podívejte se kdo jiný podobnou věc dělá, nebo vyrábí. Obyčejným zadáním klíčových slov do vyhledávače. Všímejte si těchto věcí:

 • Jaké mají webovky
 • Jaké používají barvy, logo, slogany
 • Jak na Vás působí
 • Na co kladou důraz
 • Jaký mají USP (unique selling proposition)
 • Je konkurence široká?
 • Ohrožuje Vás?
 • Jak oslovují své zákazníky, jak reagují, jaké mají hodnocení
 • Jak využívají sociální sítě (socky)

Inspirujte se a poučte se z jejich chyb, abyste se vyhnuli těm vlastním.

Co je to, to USP?

USP (Unique Selling Proposition) je něco, čím se odlišujete od ostatních. Něco, čím jste jiní a lepší. Výjimečný produkt, nadstandardní zákaznická péče, výhodnost nabídky, lepší ceny, lepší dostupnost, rychlejší doprava, exklusivita, sběratelská hodnota atd.

SWAT nebo SWOT?

Chytáte se ještě? Tak to je dobře. Protože teď jdeme na starou dobrou SWOTKU.

Teď už možná víte, jaký je váš produkt a jaké jsou jeho užitky. Ověřili jste si jaký je stav konkurence a teď se podíváme na produkt z nadhledu. Uděláme si SWOT analýzu

 1. V čem je produkt super:
 2. V čem až tak super není:
 3. Kam až to s ním můžeme dotáhnout, jaké jsou naše možnosti růstu:
 4. Na co si rozhodně musíme dávat bacha, abychom nezaplakali:

Buďte nemilosrdně upřímní a konkrétní. První dvě možnosti definují silné a slabé stránky produktu. Týkají se jen a pouze té dané věci.

Další dvě možnosti ukazují vnější vlivy, možnosti a hrozby. Tedy co by se mohlo stát, jak se by dalo ovlivnit z vnějšku.

Teď už byste mohli mít v mnoha věcech celkem jasno a tak je na čase udělat si nástřel definice produktu. Definice je – co děláte, jak to děláte a proč to děláte.

Definici produktu a SWOT analýzu si důkladně sepište, abyste byli připraveni pustit se do prodeje a propagace. Celý Váš tým, by měl být s těmito informacemi seznámen.

Najděte si ve věcech systém a držte se ho. A hlavně komunikujte!