Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://kamaradskyweb.cz.

Cookies

Pro analýzu a personifikaci webových stránek využíváme cookies.

Údaje nepředáváme třetím stranám.

V případě přihlášení nebo registrace, využíváme pouze nejnutnějších osobních údajů k identifikaci zákazníka. Tyto údaje nejou postupovány třetím stranám.

Osobní údaje schraňujeme po dobu nezbytně nutnou k plnění smluvních závazků. V případě nevyužití našich služeb, shraňujeme osobní údaje maximálně 6 měsíců, a následně jsou vymazány.

Každý zákazník má právo na odstranění osobních údajů z databáze. A to tak, že písemně emailem na adrese: eva@kamaradskyweb.cz.

Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.